Stichting Zuidhaege2

Stichting Zuidhaege2

Stichting Zuidhaege2 werkt onder de handelsnaam en staat bekend als Podium Zuidhaege, bruisend, laagdrempelig en inspirerend centrum voor kunst en cultuur in Assen.

Missie

De missie van de stichting is het pand aan de Zuidhaege 2 te vullen met activiteiten van, voor en door culturele en non-profit organisaties tot een optimale bezettingsgraad, zodanig dat een rendabele exploitatie ontstaat, waardoor het pand als plaats voor cultuureducatie, als klein podium en als centrum voor kunsten cultuur in Assen kan blijven bestaan.

Visie

Podium Zuidhaege wil een ontmoetingsplek zijn voor zowel bestaande als nieuwe culturele en not-for-profit organisaties en individuen die zich herkennen in de opzet, geest en uitstraling van de organisatie. Alle partijen die gebruik maken van het gebouw dragen bij aan de totstandkoming, handhaving en uitbreiding van deze laagdrempelige broedplaats voor kunst en cultuur. De organisatie legt zich toe op het faciliteren van deze activiteiten en waar mogelijk en nodig tot het ontwikkelen van initiatieven die in de lijn liggen. Daarbij staat zij garant voor een transparante bedrijfsvoering waardoor zij zich te allen tijde kan verantwoorden ten opzichte van de gebruikers en subsidienten.

Bestuur

Koos Neuvel                      voorzitter

Geert Kruize                      secretaris en vervangend voorzitter

Fred Haas                          penningmeester

Edgar Anholts                    algemeen lid

Bert Naarding                    algemeen lid

Poppe Wolters                   algemeen lid