Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING PODIUM ZUIDHAEGE

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op:  15 mei 2018

Snel naar:

 1. Privacybeleid Podium Zuidhaege
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Verstrekking aan derden
 4. Profilering en cookies
 5. Beveiligen en bewaren
 6. Websites van derden
 7. Minderjarigen
 8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 9. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 10. Autoriteit Persoonsgegevens
 11. Inwerkingtreding

 

 1. Privacybeleid Podium Zuidhaege

Podium Zuidhaege is een stichting zonder winstoogmerk. Via onze website bieden wij informatie aan én over onze huurders en andere belangstellenden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • in gevallen waarin jouw toestemming is vereist jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen (indien wettelijk toegestaan).

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:       0592 201 092

maandag tot en met vrijdag van 9:00 - 17:00 uur

E-mail:                  privacy@podiumzuidhaege.nl

Post:                     Podium Zuidhaege/Stichting Zuidhaege2

Zuidhaege 2, 9401 NZ Assen

 

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • emailadres
 • functie
 • gebruikersnaam
 • gegevens over je gebruik van diensten en producten
 • gegevens over je huidige contracten
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • NAWgegevens
 • profielnaam
 • schermnaam
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IPadres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • om jouw verzoek te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je inschrijving voor lidmaatschap van onze community of overige diensten te verwerken.
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke diensten wij gaan veranderen of aanbieden.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze website.
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering).
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via sociale media, email, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.

 

 1. Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze ticketservice en geven we desgewenst je gegevens door aan de postbezorger om een bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

 1. Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen via onze ticketservice) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via een van de websites van Podium Zuidhaege, te weten:

www.podiumzuidhaege.nl

Door jouw gegevens te combineren van onze websites kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

 

 1. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

 1. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

 1. Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 1. Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Je kunt ook contact opnemen met ons via de volgende gegevens:

Telefonisch:       0592 201 092

Maandag tot en met vrijdag van 9:00 - 17:00 uur

E-mail:                  privacy@podiumzuidhaege.nl

Post:                     Podium Zuidhaege/Stichting Zuidhaege2

Zuidhaege 2, 9401 NZ Assen

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

 

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1.  Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.