Evenement

ma 16 dec
Diversen, Lezing, Lezing en Debat

Filosofisch Café de Verdieping | Wat heeft de filosofie met religie?

- Inleiding door Jasper Schaaf -

 
Datum:
Maandag 16 december 2019 19:00
Locatie:
Podium Zuidhaege - Theatercafé

WAT HEEFT DE FILOSOFIE MET RELIGIE?

(De lezing van Henri Beunders is komen te vervallen en vindt plaats op een nog te bepalen datum in 2020)

 

Pleidooi voor een kritische houding met wederzijds respect.

Jasper Schaaf, filosoof, publicist, actief in sociale bewegingen en politiek en voorheen werkzaam als bestuurder in vakbeweging, onderwijs en welzijnswerk.

De filosofie heeft in de geschiedenis vaak een innige, maar ook problematische relatie gehad met de religie. En er zijn veel pogingen geweest de filosofie van de religie te emanciperen. Als dat lukt, wat dan? Is er dan geen raakvlak meer tussen beide? Een gelukte poging lijkt de filosofie van Ludwig Feuerbach (1804-1872) te zijn, die het christendom en de religie in het algemeen opvat als een (verkeerde) weerspiegeling van het aardse tranendal. Dat is een materialistische verklaring die Karl Marx (1818-1883) dankbaar omhelst als grondslag voor een socialistische/communistische politiek.

Er zijn ook hedendaagse wetenschappers die de religie als achterhaald beschouwen. Bekend is Richard Dawkins, die ertegen ten strijde trekt. In zijn bestseller ‘God als misvatting’ schildert hij de gelovige als dom af. Maar een ‘dom mens’ zal daar nooit naar luisteren. Jasper Schaaf laat een verfrissend geluid horen in de huidige gepolariseerde discussies over bijvoorbeeld de islam. Hij bepleit een kritische houding in zijn boek Godsdienstkritiek, respect en actieve tolerantie’. Daarbij maakt hij gebruik van het werk van Feuerbach die óók pleit voor een ethiek van ‘ik en de ander’. Dat kan een perspectief zijn dat tolerantie en wederzijds respect grondvest. Zonder eigen opvattingen te verloochenen en politieke keuzes uit de weg te gaan.

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op deverdieping-assen.nl.

Meer diversen, lezing en lezing en debat:

Diversen, Lezing, Lezing en Debat

Filosofisch Café de Verdieping | Wat heeft de filosofie met religie?

- Inleiding door Jasper Schaaf -

maandag 16 december 2019 19:00

Muziek, Diversen

Zing2Daagse | Workshopdag 1

- Dag 1 - Workshop Zing2Daagse -

vrijdag 17 januari 2020 18:00

Diversen, Lezing, Lezing en Debat

Filosofisch Café de Verdieping | De tirannie van de norm

- Inleiding door Edward van der Tuuk - -

maandag 20 januari 2020 19:00

Muziek, Diversen

Asser Bleusdagen | Mondharmonica Workshop

- Workshop Mondharmonica -

zaterdag 25 januari 2020 14:00

Diversen, Lezing, Lezing en Debat

Filosofisch Café de Verdieping | Hebzucht als grondbeginsel

- Inleiding door Jeroen Linssen -

maandag 10 februari 2020 19:00

Diversen

Zonta & PZ | 2e Mimosa Vrouwenfestival

Vrolijk Vrouwenfestival in het teken van 75 jaar Bevrijding -

zaterdag 7 maart 2020 20:00

Theater, Exposities, Muziek, Dans, Diversen

Kunstbende | Voorronde Drenthe

- Voorronde Kunstbende Festival Drenthe -

zaterdag 28 maart 2020 12:30

Diversen

De Kleine Tiki | Open Dag Kleine Tiki

- open dag 2020 -

zondag 7 juni 2020 11:30