Evenement

ma 28 jan
Diversen, Lezing

Filosofisch Café de Verdieping | Ruard Ganzevoort

- inclusieve samenleving een utopie? -

 
Datum:
Maandag 28 januari 2019 18:30
Locatie:
Podium Zuidhaege - Theatercafé

Bouwen aan een inclusieve samenleving

Met aandacht voor empathie als levenshouding Ruard Ganzevoort Hoogleraar en decaan aan de de Vrije Universiteit Amsterdam (Professor in de Praktische Theologie) en Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de tweedeling in de samenleving toeneemt. Rijk en arm komen elkaar nauwelijks meer tegen.

Hoog en laag opgeleid kijken volstrekt anders tegen de samenleving aan. Hier geboren Nederlanders en nieuwkomers staan soms tegenover elkaar, vooral als het gaat om de vraag waar en hoe je de opvang van asielzoekers moet organiseren. Mensen die door afkomst, inkomen of opleiding minder voorrechten hebben gekregen, zijn minder gezond en leven korter.

Sommigen zijn dit beu en en komen in opstand, zie de ‘gele hesjes’. Ook zien we de polarisatie toenemen: de verdraagzaamheid neemt af, denk aan de toegenomen intolerantie tegenover moslims en joden. En in de zwarte-pieten-discussie. Wat is hier aan de hand? Waarom verdragen we elkaar steeds minder? Waarom wijzen we steeds naar ‘de ander’? In hoeverre zijn we een samenleving, waar iedereen bij hoort? Een zogenaamde inclusieve samenleving? Voelen alle mensen zich hier voldoende thuis? Zouden we dat anders willen? En waarom dan?

Ruard Ganzevoort gaat nader in op deze problematiek en laat zien dat een inclusieve samenleving niet vanzelf komt, maar dat je daar samen aan moet bouwen. Een inclusieve samenleving kan volgens hem niet zonder ‘empathie’, wat hij ook wel ‘compassie’ noemt. Voor hem betekent ‘compassie’ dat we vanuit een fundamentele verbondenheid zoeken naar inlevingsvermogen. Dat leidt volgens hem uiteindelijk altijd tot een betere oplossing en tot meer draagvlak dan eenzijdige keuzes.

Ruard Ganzevoort is Hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Eerste Kamerlid voor GroenLinks.

aanmelden via deverdieping2011@gmail.com

Meer diversen en lezing: