Evenement

ma 16 sep
Diversen, Lezing, Lezing en Debat

Filosofisch Café de Verdieping | Durf te denken

- Inleiding door Jan Bransen, hoogleraar Filosofie Radboud Universiteit Nijmegen -

 
Datum:
Maandag 16 september 2019 19:00
Locatie:
Podium Zuidhaege - Theatercafé

We leven ogenschijnlijk in gunstige tijden. We weten met zijn allen zó veel. Voor ieder probleem is er wel een deskundige te vinden die je met raad en daad bij kan staan. Paradoxaal genoeg lijkt ons leven daar eerder moeilijker dan makkelijker van te worden. Want we weten eigenlijk niet meer wat we nu zelf van al die informatie moeten denken. Hoe kunnen we als leek omgaan met de deskundigheid van anderen? Geeft die deskundigheid ons een veilig gevoel, omdat we weten dat we in goede handen zijn? Of voelen we ons juist machteloos overgeleverd aan een veel te ingewikkeld gemaakte wereld? Over deze problematiek zullen we met Jan Bransen in gesprek gaan. Daarbij zal duidelijk worden dat zelf denken door je gezonde verstand te gebruiken helpen kan om te leren omgaan met waarheidsaanspraken en met de meningsverschillen en tegenstellingen die door dergelijke aanspraken opgeroepen en zichtbaar gemaakt worden. Belangrijke filosofen in dit verband op wier werk Jan Bransen voortborduurt zijn Ian Hacking, John Dewey, Adam Morton, Philip Pettit, David Velleman en Valerie Tiberius.

 

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele onderwerpen en zingevingsvraagstukken waarbij een filosofische benadering voorop staat. Zij streven een kritische aanpak na, en werken met open vizier. Zonder vooringenomenheid en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.

Jaarlijks organiseren zij acht bijeenkomsten, van september tot mei. De bijeenkomst begint met een prikkelende inleiding die deelnemers verleidt om daarna met de inleider of met elkaar de verdieping en de discussie te zoeken.
De avonden worden gehouden in het theatercafé in Podium Zuidhaege .

DATA 2019
16 september Jan Bransen – Durf te denken

14 oktober Paul van Tongeren – Willen sterven 

11 november René ten Bos – Dwalen in het antropoceen

16 december Henri Beunders – Emoties in de samenleving

DATA 2020
20 januari Jasper Schaaf - Godsdienstvrijheid in een democratisch bestel

10 februari Jeroen Linssen - Hebzucht als grondbeginsel

De sprekers voor 16 maart en 20 april 2020 zijn nog niet
bekend. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht
op deverdieping-assen.nl.

Meer diversen, lezing en lezing en debat:

Muziek, Diversen

Mega Mantra Assen | Mantra Zingen

- workshop mantra zingen -

zondag 29 september 2019 14:30

Diversen

Trekking vrijkaarten Jubileumactie 5 jaar Podium Zuidhaege

- 1e trekking vrijkaarten jubileumactie -

dinsdag 1 oktober 2019 10:00

Diversen, Lezing, Lezing en Debat

Filosofisch Café de Verdieping | Willen sterven

- inleiding door Paul van Tongeren, Emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek -

maandag 14 oktober 2019 19:00

Exposities, Film, Diversen

Dag 2 | Arab Film Festival

- exposities en randprogrammering -

zaterdag 2 november 2019 15:00

Diversen, Lezing, Lezing en Debat

Filosofisch Café de Verdieping | Dwalen in het Antropoceen

- inleiding door René ten Bos, filosoof, auteur, organisatiedeskundige en Denker des Vaderlands -

maandag 11 november 2019 19:00

Diversen, Lezing

MetaForum Assen | Gijs van Oenen

- Lezing door Gijs van Oenen -

vrijdag 22 november 2019 20:00

Diversen, Lezing, Lezing en Debat

Filosofisch Cafe de Verdieping | Emoties in de samenleving

- Inleiding door Henri Beunders -

maandag 16 december 2019 19:00

Muziek, Diversen

Zing2Daagse | Workshopdag 1

- Dag 1 - Workshop Zing2Daagse -

vrijdag 17 januari 2020 18:00