19 mrt – De Verdieping – Dankbaar?

Kaart onbeschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 19/03/2018
19:30 - 22:30

Categorieën


De Verdieping – Dankbaar?

19 maart 2018 | maandag

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken. Jaarlijks organiseert De Verdieping zeven bijeenkomsten, van september – november en januari – mei op de derde maandag van de maand. Met een prikkelende inleiding, die deelnemers verleidt om mee te doen, en ruimte voor verdieping en discussie. Inloop vanaf 19.10 uur, met nazit tot 22:30 uur.

Thema deze maand: Dankbaar?

Over het (on)vermogen om in termen van dankbaarheid te spreken door Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven.

Wat zeggen we, wat doen we, wat ervaren we als we dankbaar zijn? Het lijkt vanzelfsprekend: danken doe je als je iets gekregen hebt, iets wat je goed doet of wat je graag hebt. En je spreekt je dank uit tegenover degene van wie je het gekregen hebt.
Maar kunnen we ook dankbaar zijn voor een gelukkig toeval, een geslaagde onderneming, het eigen leven, de gezondheid die we genieten, de vriend die we ontmoeten?
Valt er nog iets te danken na ‘de dood van God’, zoals Nietzsche dat noemde.  En wie is dan het adres van die dankbaarheid? Wat is dat eigenlijk: ‘dankbaarheid’?

Paul van Tongeren snijdt een onderwerp aan waarmee de hedendaagse mens nogal verlegen is: ons onvermogen om, na het verdwijnen van de vanzelfsprekende religieuze context, in termen van dankbaarheid te spreken wanneer er geen wederkerigheid is.
Hij oppert het idee voor een ander begrip van dankbaarheid dan het gangbare begrip. Dankbaarheid zouden we kunnen benaderen als een houding, waardoor we datgene wat ons overkomt als een geschenk ervaren. Dankbaarheid als houding, geeft haar daarmee een plaats in de deugdenethiek van Aristoteles: dankbaarheid als het vermogen om te ontvangen.

Paul van Tongeren heeft aan dit boeiende onderwerp in 2016 een boek gewijd: “Dankbaar. Denken over danken na de dood van god”. 

Paul van Tongeren was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven (België).  Zijn boek ‘Leven is een kunst’ (Klement, 2012) won in 2013 de Socratesprijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. Eind 2016 verscheen het boek “Dankbaar. Denken over danken na de dood  van god.” (Klement, 2016) Meer info: www.paulvantongeren.nl

Tijd        19.30 uur

prijs       €8,00 | jongeren €4,00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *